Zawiadomienie o Komisji Rewizyjnej

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 4 listopada 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2019 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
  a) Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2019 rok,
  b) Kontrola postępowań w zakresie zamówień publicznych,
  c) Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych na terenie gminy,
  d) Podsumowanie zrealizowanych inwestycji prowadzonych na terenie gminy w roku 2019.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Justyna Urbańczyk