Zawiadomienie o Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 6 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 29 października 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4. Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
a) Szkoły i przedszkola:
- dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Wyśmierzyce,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach,
- środki ochrony w sytuacji epidemiologicznej w związku z ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
- potrzeby szkół i przedszkoli,
b) Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Wyśmierzyce:
- szkolenia strażaków,
- potrzeby technicznych zabezpieczeń,
- potrzebne remonty,
- doposażenie jednostek OSP,
c) Potrzeby Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach,
d) Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Wyśmierzyce,
e) Obiekty sportowe:
- bezpieczeństwo dzieci,
- boisko szkolne.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Edyta Kuflikowska