Zawiadomienie o Komisji Budżetu i Finansów

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 17 października 2019 roku o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25 września 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
    a) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,
    b) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Jastrzębski