ZAWIADOMIENIE - I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie §16 ust. 4 Uchwały Nr. XXXIV/179/17 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 11095), zwołuję I Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 12 marca 2018 roku o godz. 16:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Odczytanie protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 6. Przejęcie obowiązków przez nowo wybranego Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 8. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 9. Wybór pozostałych członków Prezydium Młodzieżowej Rady.
 10. Opracowanie planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej na 2018 rok.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł