Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Wyśmierzyce ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
 i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków  i dostarczenie do Urzędu Miejskiego
w Wyśmierzycach w terminie do 28  lutego 2020 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są u sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, na stronie internetowej www.wysmierzyce.pl w zakładce: Gospodarka odpadami.

Wypełnione druki prosimy składać do sołtysów, do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach (pokój nr  211) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce.

Podstawa prawna:  art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2019r. poz. 2010 ze zm.)
.

 Wniosek - zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków