ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 15 stycznia 2019 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
  4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Wyśmierzyc w sprawie: budowy stacji bazowej sieci telefonii komórkowej na działce numer ewidencyjny 706/9 w Wyśmierzycach.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji.

 Przewodniczący Komisji
/-/ Paweł Serafin