ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję IX Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały:
    a) w sprawie: przekazania odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Grójcu na Uchwałę Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z 29 listopada 2018 r. w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,
    b) w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach.
  4. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Krzysztof Więckowski