ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję VIII Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 13 maja 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

1.   Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2019 roku.
4. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Przewodniczący Rady
 /-/ Stanisław Podpora