ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Przechwytywanie

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. U. z 2016 r., poz. 5924) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 15 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji.
  3. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Wyśmierzyc Pana Marka Bielewskiego w sprawie remontu drogi dojazdowej do posesji Pana Stanisława Kołby w miejscowości Paprotno, gmina Wyśmierzyce.
  4. Wolne wnioski i sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji

/-/ Paweł Serafin