Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 73 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 5924), zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 14 września 2018 roku o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 czerwca 2018 roku (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
  4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
    a) Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku,
    b) Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych na terenie gminy Wyśmierzyce.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jerzy Zgiep