Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 24 października 2017r. po wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 07 czerwca 2017r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
 4. Realizacja plany pracy Komisji:
  a) Analiza realizacji zadań podejmowanych w celu utrzymania porządku i czystości w gminie przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
 5. Wolne wnioski i sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Kazimierz Dąbrowski

 

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 3. a/a.