ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924), zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwały:
  4. w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016-2023.
  5. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Sołtysi – wg wykazu w aktach.
  3. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  4. a/a.