Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

 

 

 

Rada Miejska w Wyśmierzycach

ROA.0012.15.2017                                                                                                                      Wyśmierzyce, dn. 07 lipca 2017 r.

                                                                                                                   

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów.

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 08 czerwca 2017 r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

5. Dyskusja na temat „planu zadań inwestycyjnych na 2017 rok – zmiana do budżetu na 2017 rok”, przedłożonego przez Burmistrza Wyśmierzyce.

6. Realizacja planu pracy Komisji:

a) Inwestycje na terenie Gminy Wyśmierzyce – stan realizacji i finansowanie.

7. Wolne wnioski i sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

 Przewodnicząca Komisji

        Joanna Jabłońska

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  3. a/a.