ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Rada Miejska w Wyśmierzycach

ROA.0012.12.2017                                                                                                                       Wyśmierzyce, dn. 01 czerwca 2017r.

                                                                                                                   

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

    Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 16 marca 2017r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

4. Analiza potrzeb szkół, z terenu Gminy Wyśmierzyce, związanych z reformą oświatową.

5. Realizacja planu pracy Komisji:

a) podsumowanie sezonu zimowego 2016/2017 – analiza stanu dróg, planowane remonty.

b) omówienie spraw związanych z organizacją uroczystości ku czci błogosławionego ks. Franciszka Rosłańca.

6. Sprawozdanie z działalności MKS.

7. Wolne wnioski i sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  3. a/a.

 

Najstarszy wiekiem
Członek KOKZSiSS
Kazimierz Dąbrowski