ZAWIADOMIENIE

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 08 czerwca 2017r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Rada Miejska w Wyśmierzycach

ROA.0012.13.2017                                                                                                                 Wyśmierzyce, dn. 01 czerwca 2017r.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów.

     Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 08 czerwca 2017r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 16 marca 2017r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.

4. Realizacja planu pracy Komisji:

a) omówienie spraw związanych z organizacją uroczystości ku czci błogosławionego ks. Franciszka Rosłańca.

b) wykorzystanie środków gminy przez MKS.

5. Wolne wnioski i sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Otrzymują:

  1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
  2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
  3. a/a.

 Przewodnicząca Komisji        

  Joanna Jabłońska