Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 27 ust. 4 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924), zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach
w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach,
ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały:
 4. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyśmierzyce
  2017 – 2020,
 5. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 roku.
 6. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

Zaproszeni goście:

 1. Burmistrz Wyśmierzyc – Pan Marek Bielewski
 2. Sekretarz Gminy – Pani Teresa Milczarska
 3. Skarbnik Gminy – Pani Wiesława Pytka

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł