Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. U. z 2016r., poz. 5924/ zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i spraw Społecznych w dniu 01 lutego 2017r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw społecznych.
  3. Przyjęcie protokołu ze posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 30 grudnia 2016r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
  4. Praca nad projektem uchwały: w sprawie: nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach, w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych na 2017r.
  5. Wypracowanie projektu uchwały na podstawie przykładu projektu uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Najstarszy wiekiem
Członek KOKZSiSS
Kazimierz Dąbrowski