Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 73 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924/, zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 26 stycznia 2017r. o godz. 8°° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 05 grudnia 2016r. /protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim/.
  4. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej:
    1. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.
    2. Opracowanie sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy Komisji.
  5. Wolne wnioski i sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                    Jerzy Zgiep