Zawiadomienie

Ocena:

0/5 | 0 głosów

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm./ oraz § 72 ust. 1-3 Statutu Gminy Wyśmierzyce /Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2016r. poz. 5924/ zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 30 grudnia 2016r. o godz. 15:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem posiedzenia będzie:

 1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
 2. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku wspólnego posiedzenia Komisji.
 4. Realizacja planu pracy Komisji Budżetu i Finansów:
  1. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.
 5. Realizacja planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych:
  1. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady

/-/Wojciech Sępioł