Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Wyśmierzyc w sprawie wyznaczenia dnia 31 X 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza dzień 31 X 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, natomiast dzień 22 X 2022 r. jest dniem odpracowania podanego wcześniej dnia wolnego.