Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

 

Szanowni Państwo!

Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych znajdujących się na Państwa terenie. Spotkanie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w Radomiu przy ul. Kościuszki 5A w sali wykładowej znajdującej się na parterze przy wejściu głównym. Tematem spotkania będzie prawidłowe składanie jak i rozliczanie wniosków na realizację zadania publicznego o którym mowa jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W związku z powyższym proszę o informację do dnia 8 lutego 2023 r. o ilości osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu ze względu na ograniczona ilość miejsc.

Potwierdzenie obecności proszę wysyłać na adres adam.kuszewski@mazovia.pl lub na numer telefonu 48 368 29 63