Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych odnośnie "Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Ocena:

0/5 | 0 głosów

KONSULTACJE
PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2023

Burmistrz Wyśmierzyc  zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023” (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1327,)

  1. Przedmiot konsultacji

Roczny  programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023”.

  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin konsultacji:  od 14.11.2022 r. do 28.11.2022 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, na rok 2023”.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2022 na następujący adres:

  •  poczty elektronicznej: umwysmierzyce@wysmierzyce.pl lub
  •  nr faksu 048 615 70 03 lub
  •  adres urzędu:  Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75,  
    26-811 Wyśmierzyce

Uwaga: Propozycje  przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji lub złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu po dniu 28.11.2022 r.
 nie będą uwzględnione.