ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROMOCJĘ X EDYCJI KONKURSU „MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ZAPROSZENIE DO WŁĄCZENIA SIĘ W PROMOCJĘ X EDYCJI KONKURSU
„MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił X już edycję konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Cele Konkursu to przede wszystkim popularyzowanie idei wolontariatu, promowanie wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan
do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku laureaci po raz pierwszy będą wybierani w 5 kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • wolontariat grupowy;
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
  • wolontariat seniorów;
  • wolontariat w czasie pandemii – specjalna kategoria, która powstała, aby wyróżnić i docenić wolontariacką pracę podczas pandemii COVID-19.

Wolontariat to altruizm, empatia, solidarność. Doskonale wiedzą o tym wolontariusze – ludzie, którzy z potrzeby serca angażują się w niesienie pomocy potrzebującym. Warto promować takie postawy, dlatego uprzejmie proszę Państwa
o włączenie się w promocję konkursu, w szczególności w szkołach i instytucjach pomocy społecznej

W załączeniu, do wykorzystania, przekazuję materiały informacyjne na temat konkursu. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 1 do 30 września br.

                                                                                                              Z poważaniem,

                                                                                                              Adam Struzik

                                                                                                              (-)

                                                                                                              Marszałek Województwa Mazowieckiego