Zaproszenie do udziału w przetargu

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Burmistrz Wyśmierzyc zaprasza firmy do wzięcia udziału w przetargu

 na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej

 do gruntów rolnych na dz. ew. nr 210 obręb Jabłonna”

Z pełną treścią ogłoszenia można się zapoznać pod adresem:

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_2329

zgłaszanie ofert wyłącznie przez stronę:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

termin składania ofert:

23 września 2022r godz. 10:00