Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ogłoszenie   Szanowni Państwo,

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Głosowanie mające na celu wyłonienie kandydatów pozostałych podregionach odbywa się w terminie od 31 października do 30 listopada br.

Szczegóły w załącznikach poniżej: