,,Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kostrzynie”

Ocena:

0/5 | 0 głosów

,,Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kostrzynie” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.gov.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji środków, w kwocie 349 200,00 zł”.
hfg