Zakup sprzętu specjalistycznego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce.

Ocena:

0/5 | 0 głosów

straz ospW dniu 11 października 2018 r. Gmina Wyśmierzyce zawarła z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy, dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce.

 Pomoc finansową w formie dotacji celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego pozyskano dla:

1) jednostki OSP Witaszyn: na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompa)

2) jednostki OSP Jabłonna: na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompa, wyciągarka wraz z  mocowaniem), agregatu wysokociśnieniowego wodnopianowego (zbiornik wody 300 l)

3) jednostki OSP Kostrzyn: na zakup nowego średniego zestawu narzędzi hydraulicznych

powerjet1

wpx 368d86f436cc0154397de90476e6924d

 

P1150103.1 3000

 

kimg