Wywiad ze Starostą Białobrzeskim, Panem Andrzejem Oziębło

Ocena:

0/5 | 0 głosów

interview mics 580x300Wywiad ze Starostą, panem Andrzejem Oziębło, udzielony dla gazety szkolnej „Reporter Szkolny” wydawanej dzięki pozyskaniu dotacji w "Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie 2016" finansowanym przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.

 

Wywiad ze Starostą, panem Andrzejem Oziębło, udzielony dla gazety szkolnej „Reporter Szkolny” wydawanej dzięki pozyskaniu dotacji"Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie 2016" finansowanym przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i "Koalicję dla Młodych" - Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej.

 do wywiadu

Reporter: Dzień dobry, dziękujemy, że zechciał się Pan z nami spotkać i udzielić nam wywiadu. Pierwsze pytanie: Jak długo pracuje na stanowisku starosty?

Starosta: Od 2006 roku jestem Starostą Powiatu Białobrzeskiego, ale swoją pracę w samorządzie powiatowym zacząłem od 2002 roku, gdzie byłem wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Białobrzeskiego.

R: Czy pamięta Pan pierwszą inwestycję wykonaną w naszej Gminie za Pana kadencji?

S: To trudne pytanie, ponieważ każdego roku realizujemy wiele inwestycji w każdej z gmin powiatu. Wydaje mi się, że była to inwestycja drogowa na Ulaskach i Grzmiącej, a dokładniej od miejscowości Ulaski do granicy administracyjnej powiatu.

R: Jakimi problemami zajmuje się Starosta?                                                                      

S: Praca Starosty jest bardzo złożona, ponieważ zajmuje się wieloma zagadnieniami. Przede wszystkim Starosta kieruje dużym urzędem, gdzie można powiedzieć każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Zacznijmy od tego co jest Wam najbliższe, czyli edukacja. Starostwo jest organem nadzorującym i prowadzącym dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych powiatu: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej. Oprócz tego zajmujemy się szeregiem codziennych prac związanych z wydziałem rolnictwa i ochrony środowiska, komunikacji, geodezji, budownictwa, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych czy rozwojem powiatu. Ponadto, jeśli do tego dołączymy jeszcze pracę związaną z funkcjonowaniem jednostek powiatowych, czyli Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu, Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz pomoc najbardziej potrzebującym poprzez organizację wydarzeń to wychodzi nam całkiem spore zestawienie. To jednak nie wszystko, ponieważ bardzo ważne w mojej pracy są inwestycje na których realizację pozyskujemy środki finansowe ze wszystkich dostępnych możliwości i muszę przyznać, że jesteśmy w tym bardzo skuteczni.

R: Co zalicza Pan do największych sukcesów?

S: Cieszę się, że na przestrzeni tych kilkunastu lat udało nam się stworzyć przyjazny urząd otwarty na każdego człowieka szukającego wsparcia i pomocy w celu rozwiązania sprawy, z którą do nas przychodzi. Ponadto za sukces uważam wszystkie pozyskane środki na realizację inwestycji służących nam wszystkim. Za naszą skuteczność i ciężką pracę otrzymaliśmy wiele nagród m.in. „Inwestycja Roku” – która dotyczy Hali Sportowej w Białobrzegach oraz tegoroczny „Super Lider Regionu”. Do sukcesów chciałbym jeszcze dodać bardzo dobrą współpracę ze wszystkimisamorządami, co jest bardzo ważne w odpowiednim działaniu powiatu.

R: Czy współpracuje Pan z naszą gminą i na czym polega ta współpraca?

S: Tak, bardzo dobrze układa nam się współpraca z Gminą Wyśmierzyce. Razem z Panem Burmistrzem mamy dużo wyznaczonych kierunków rozwoju gminy. W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na inwestycjach drogowych. Liczę, że uda nam się również pozyskać środki finansowe na działające w Waszej gminie Stowarzyszenia.

R: Jakie inwestycje czekają powiat w najbliższym czasie?

S: W 2017 roku mamy zaplanowaną przede wszystkim realizację inwestycji drogowych. Jest to między innymi budowa dużego odcinka drogi Promna – Daltrozów. Wartość inwestycji to aż ponad 4 mln zł. Oprócz tego pracujemy nad przebudową trzech dróg w Gminie Wyśmierzyce oraz mamy zamiar zainwestować w otwartą siłownię. Chcielibyśmy także połączyć Białobrzegi i Wyśmierzyce ścieżką rowerową. Plany te wymagają wielu rozmów i dużo pracy, aby je zrealizować. Najtrudniejszym zadaniem jakim chcemy zrealizować jest budowa zalewu w Białobrzegach. Od dwóch lat ornitolodzy i ekolodzy badają teren by móc stwierdzić czy planowany przez nas zalew mógłby powstać na wskazanym przez nas obszarze. Jest to trudne i pracochłonne, ale wierzymy, że i tym przypadku odniesiemy sukces.

R: Jak ocenia Pan wykorzystanie środków unijnych w szkołach na ternie powiatu?

S: Uważam, że pozyskiwanie i wydatkowanie środków pochodzących z programów Unii Europejskiej dobrze wpisały się w życie każdej szkoły. Środki te posłużyły m.in. do: zakupu sprzętu, wybudowania profesjonalnych sal dydaktycznych, organizacji licznych wyjazdów uczniów na praktyki do innych miejscowości. Ogólnie twierdzę, że te środki zostały bardzo dobrze wykorzystane.

R: Czy jest coś jeszcze z czym chciałby się Pan z nami podzielić?

S: O to chyba najtrudniejsze pytanie…. (śmiech) Zapraszam bardzo serdecznie szkoły na sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego, żebyście mogli zobaczyć na własne oczy na czym polega jej praca. Warto się udzielać w swoim środowisku od najmłodszych lat. Wspaniałe jest to, że każdego dnia chcecie zrobić coś dobrego dla swojego sąsiada, szkoły czy miasta. Macie swoje pomysły, którymi inspirujecie inne osoby. Warto się tymi pomysłami dzielić i angażować.

R: Czego należy życzyć Staroście w nadchodzącym roku?

S: Przede wszystkim wytrwałości, realizacji planów, dobrej współpracy z wójtami, burmistrzami, radą powiatu oraz tego, aby nasza mała ojczyzna zmieniała się na lepsze.

Wywiad przeprowadziły uczennice Publicznego Gimnazjum im. W. Reymonta w Zespole Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach: Zofia Kawińska, Klaudia Majewska, Jagoda Spieszko.

 

S1750010wywiad ze Starostą 1 autor B. Górnickawywiad ze Starostą 2 autor B. Górnicka