Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznaie się z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami w czasie trwania pandemii/epidemii.

Wytyczne