Wyniki otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ogłoszenieWyniki otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019.

Zarządzenie nr 23