Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Szanowni Państwo,

informujemy, że Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).

Poniżej znajduje się link do aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do komisji, zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji.

Wnioski do komisji gminnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2023 r.
Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok.

Reasumując, rolnik w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie opcje:

1) Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego)

lub

2) Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do komisji gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).

 

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony tylko do komisji gminnej pozostanie bez rozpatrzenia.

/htm/a/Zalacznik-nr-10-Wniosek-o-oszacowanie-szkod-w-wyniku-wystapienia-suszy-rolniczej-.docx