Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ogłoszenie

W związku z raportem z monitoringu suszy prowadzonym przez IUNiG w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl) Urząd Miejski w Wyśmierzycach informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na glebach kategorii I, II, III.

Rodzaje upraw objętych raportem IUNiG w Puławach: zboża ozime, zboża jare (do zbioru upraw), kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.
Informację i pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach – II piętro pok. 208. Wniosek o szacowanie szkód znajduje się na stronie internetowej urzędu oraz w pok. 208.

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada/ paszporty (jeżeli producent rolny korzysta z tej formy wsparcia).

Wnioski będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Wyśmierzycach do dnia 23 sierpnia 2019 roku.

W załączniku do pobrania wniosek o oszacowanie szkód.
Wniosek