"Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W dniu 15.07.2019 roku Gmina Wyśmierzyce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”.

Całkowity koszt brutto zadania wyniósł: 35 015,46 zł.
Kwota dofinansowania wynosi 21 000,00 zł.

W wyniku realizacji w/w zadania z terenu Gminy Wyśmierzyce w 2019 r. unieszkodliwiono 159,961 Mg wyrobów zawierających azbest z 56 posesji.

wfo