Uroczystości ku czci błogosławionego ks.Franciszka Rosłańca 2017