Szkolenie dla osób chcących złożyć wniosek aplikacyjny w ramach programu "Szybka ścieżka AGROTECH"

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Ruszył konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczy
100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym.
Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad
projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej
przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w potrwa do 6 listopada 2020 r. Szkolenie dla
zainteresowanych 21 września w Poznaniu.

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, o konkurencyjności
naszego rolnictwa w najbliższych latach decydować będzie jego poziom technologiczny.
Zwłaszcza, że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma mieć pozytywny
wpływ na ochronę klimatu i zdrowie nas wszystkich, czyli konsumentów.

- Mamy doskonałe uczelnie rolnicze oraz silne ośrodki badawcze, działające w takich
obszarach nauki jak weterynaria, żywność czy ochrona środowiska. To szczególnie istotne,
aby wyniki ich prac znalazły praktyczne zastosowanie. Poprzez nową inicjatywę NCBR chcemy
wzmocnić transfer wiedzy z nauki do branży rolno-spożywczej – mówi Wojciech Murdzek,
minister nauki i szkolnictwa wyższego.

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się
przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z 
przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

- Fundusze Europejskie wspierają innowacje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w 
sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu Polska może umacniać swoją wysoką pozycję w 
produkcji zdrowej i cenionej na świecie żywności oraz eksportować wysokie technologie
służące do jej wytwarzania – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i 
polityki regionalnej.

Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania
grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania min. na poziomie krajowym, a także
konieczność jego wdrożenia na rynek. Dodatkowo projekt musi być realizowany w regionie
słabiej rozwiniętym tj. poza województwem mazowieckim.

- Określenie „made in Poland” w przypadku produktów spożywczych nabiera dziś nowego
wymiaru. Wybieramy je, kierując się nie tylko odpowiedzialnością za losy całej gospodarki w 
trudnym okresie epidemii, ale też ze względu na ich doskonałą jakość – mówi wicepremir
Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. – Wyzwaniem, przed którym stoją dziś przedsiębiorcy z 
branży rolniczej jest cyfrowa rewolucja w stronę rolnictwa 4.0.


Słowa szefowej resortu rozwoju potwierdza też diagnoza dokonana przez NCBR na
podstawie programów realizowanych przez Centrum w ramach obecnej perspektywy
budżetowej Unii Europejskiej:

- W latach 2016-2019 NCBR wspierało rozwój nauk rolniczych i transfer wyników prac
naukowców głównie w takich obszarach jak produkcja i przetwórstwo żywności, weterynaria
i hodowla zwierząt czy produkcja pasz i nawozów. Znacznie mniej projektów dotyczyło
digitalizacji rolnictwa, zaawansowanej automatyki i robotyki czy rozwiązań smart fields.
Szybka Ścieżka Agrotech ma stymulować projekty B+R właśnie w takich, nowatorskich,
obszarach – tłumaczy dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa 6 głównych obszarów tematycznych, w 
które wpisywać mają się finansowane projekty, są to:

1. Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie;
2. Mechanizacja w rolnictwie;
3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji
procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w 
rolnictwie;
4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields);
5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność,
biotechnologia rolnicza;
6. Bioenergia i biomateriały.


Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac
rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie
eksperymentalne prace rozwojowe.

Ile pieniędzy można otrzymać? Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów
kwalifikowalnych to 1 mln zł, w przypadku dużych firm lub konsorcjów 2 mln zł. Natomiast
maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro.
Dofinansowanie może wynieść aż do 80% tych kosztów.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczął się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r. (do
godziny 16:00).

Szkolenie za darmo: zarejestruj się!

Konkurs wspiera też Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która jest fundacją Skarbu
Państwa i wspiera rozwój sektora przemysłu 4.0. – Transformacja cyfrowa to droga do nowej
generacji przemysłu, ale przemysłu rozumianego bardzo szeroko, nie tylko jako tradycyjna
część, którą ograniczają przestrzenie fabryk, ale przemysłu, który kojarzy się z inteligentnymi
łańcuchami dostaw czy dystrybucji – mówi Andrzej Soldaty, prezes zarządu Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości.

Fundacja we współpracy z NCBR organizuje w Poznaniu 21 września o g. 11.00 szkolenie dla
chcących aplikować w konkursie Szybka Ścieżka „Agrotech” . Prowadząca szkolenie Dorota
Toczyska z NCBR omówi zasady konkursu, rodzaje dofinansowywanych działań, najczęściej


popełniane we wnioskach błędy, a także wyjaśni, jak ich uniknąć. Ekspertka opowie, jak
ocenia się aplikacje składane przez przedsiębiorców, oraz poruszy kwestię terminów wypłat
pieniędzy. Szkolenie jest bezpłatne i można na nie zarejestrować się TUTAJ.

Konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach
Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”.

Więcej informacji udziela:

NCBR:

Monika Ciślak

monika.cislak@ncbr.gov.pl

tel: +48 510 932 299

fot. andreas160578 z Pixabay

fot. Charles Echer z Pixabay

fot. Herney Gómez z Pixabay

fot. Yves Bernardi z Pixabay