Szanowni Państwo

Ocena:

0/5 | 0 głosów

polska cyfrowaGmina Wyśmierzyce przystępuje do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Pozyskane z projektu środki finansowe zostaną w całości wykorzystane na realizację szkoleń dla mieszkańców gminy w celu poprawy kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenia wykorzystania usług e-administracji. Szkolenia będą realizowane w siedmiu blokach tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową, Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

 Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy ukończyli 25 lat. Osoby, które wezmą udział w szkoleniu nauczą się m.in: 

- dokonywać płatności przez Internet (zakupy, rezerwacja podróży, bankowość elektroniczna),
- składać elektroniczne wnioski (500+, Karta Dużej Rodziny, urząd skarbowy, dopłaty rolnicze),

- korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta ePUAP i profilu zaufanego (e-deklaracje, wnioski o zaświadczenia, wnioski o wydanie dowodu osobistego).


Wysokość pozyskanych funduszy zależy od ilości uczestników szkoleń. Do dnia 22 lutego b.r. czekamy na Państwa zgłoszenia, których można dokonać wpisując się na listy wyłożone w szkołach w Wyśmierzycach i Kostrzynie oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, za fundusze pozyskane z grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy), który po zakończeniu projektu zostanie przekazany dzieciom do szkół.