SZANOWNI MIESZKAŃCY

Ocena:

0/5 | 0 głosów

azbest 1W związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Miejski w Wyśmierzycach  do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów’ zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Wyśmierzyce. Informuję, że od 21.01.2019 r. do 05.02.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. nr 209 przyjmowane będę wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Wyśmierzyce.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, mające tytuł prawmy do nieruchomości położonej na terenie gminy Wyśmierzyce.
Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych.
Ważne!! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach  oraz TUTAJ