Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Informujemy, że od dnia 8 grudnia 2022 roku Gmina Wyśmierzyce rozpoczyna sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 

W chwili obecnej mamy na składzie tylko węgiel ORZECH.

 

UWAGA! WAŻNE!

 

Z preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych mogą skorzystać jedynie osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub jeżeli nie złożyły wniosku o dodatek węglowy - zgłosiły źródło ciepła opalane węglem jako główne źródło ogrzewania
do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz złożyły wniosek na węgiel
i podpisały z Gminą umowę na dostawy węgla energetycznego.

Warunkiem zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest złożenie wniosku, podpisanie umowy z Gminą, zapłata za opał i odbiór faktury.

 

Wpłat należy dokonać na konto Gminy Wyśmierzyce:

 

NUMER KONTA:

63 9117 0000 0100 2802 2000 0570

 

Odbiorca:

Gmina Wyśmierzyce

ul. Adama Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

 

W tytule przelewu należy wpisać: Wpłata za zakup paliwa stałego. Imię, nazwisko, adres.

 

UWAGA! Podajemy w tytule dane osoby, która otrzymała dodatek węglowy i złożyła wniosek o węgiel.

 

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Wyśmierzyce będzie realizowany w cenie 2.000,- zł brutto za 1000 kg. (2,- zł za 1kg).

W przypadku wpisania na wniosku zamówienia do końca 2022 roku:

500kg - wpłata wynosi 1000,- zł

1000kg - wpłata wynosi 2000,- zł

1500kg - wpłata wynosi 3000,- zł

 

 

Po dokonaniu i zatwierdzeniu zapłaty wnioskodawca powinien zgłosić się z dowodem osobistym do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach:

po odbiór umowy (pokój 212),

po odbiór faktury (pokój 213),

z którą należy zgłosić się do składu węglowego celem odbioru opłaconego paliwa stałego.
Na miejscu w składzie należy potwierdzić na piśmie odbiór opłaconej ilości zakupionego węgla.
Koszt transportu paliwa stałego z miejsca odbioru do gospodarstwa domowego ponosi Wnioskodawca.

 

W przypadku dokonania płatności za zamówione paliwo stałe przelewem - faktura będzie wystawiona na następny dzień po zaksięgowaniu środków na koncie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach do godz. 10:00 z odbiorem w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach – pokój 213.

Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.

Zgodnie z zapisami ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony Wnioskodawca ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.

 

Według zapewnień centrum logistycznego, skąd gmina będzie pobierać węgiel dla mieszkańców - będzie on dostępny od 7 grudnia 2022 roku.
Na terenie naszej gminy węgiel będzie do odbioru w składzie:

 

PHU SUKCES Bożena Krzosek, ul. A. Mickiewicza 60, 26-811 Wyśmierzyce.

 

Informujemy, że pracownik Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach będzie zawiadamiał telefonicznie osoby, które zgłosiły chęć zakupu węgla w kolejności składania ankiet. Prosimy wszystkich o cierpliwość.

Poniżej do pobrania certyfikat jakości węgla:

/htm/a/Orzech_-WesolaStaszic.pdf

/htm/a/Certyfikat-jakosci-wegla-ORZECH.pdf