Skład komisji

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Skład Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

   1. Jolanta Fołtyn — Przewodnicząca Komisji,

  1. Mieczysław Kośla — Sekretarz Komisji,
  2. Hubert Banachowicz — Członek Komisji,
  3. Anna Pawłowska — Członek Komisji,
  4. Irena Biernacka — Członek Komisji,
  5. Aneta Wójcik — Członek Komisji,
  6. Teresa Miros — Członek Komisji.

 Zarządznie nr 16/2020 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://bip.wysmierzyce.pl/dokumenty,5_1519

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyśmierzycach

Uchwała Nr III.20.18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2019 rok