Punkt Konsultacyjny

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Urząd Miejski w Wyśmierzycach informuje, że został uruchomiony punkt konsultacyjny w zakresie problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Harmonogram dyżurów przedstawia poniższy załącznik. Lokalizacja punktu: I piętro - Czytelnia ogólna w budynku Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75.

Załącznik:

- Harmonogram dyżurów Punktu Konsultacyjnego