Przekazanie urządzeń i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce

Ocena:

0/5 | 0 głosów

straz ospW dniu 19 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach odbędzie się uroczyste przekazanie urządzeń i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce, nabytych w ramach realizacji umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych z zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem

 – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).     

 W ramach realizacji przedmiotowego zadania, Gmina Wyśmierzyce nabyła wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce, w tym dla:

1) jednostki OSP Wyśmierzyce: defibrylator AED, rozpieracz ramieniowy z akcesoriami, bosak dielektryczny teleskopowy, latarki akumulatorowe

2) jednostki OSP Korzeń: bosak dielektryczny teleskopowy, nosze typu deska, szyny Kramera, latarki akumulatorowe

3) jednostki OSP Kostrzyn: zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w torbie walizkowej, nosze typu deska, szyny Kramera

4) jednostki OSP Jabłonna: agregat prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy

5) jednostki OSP Witaszyn: latarki akumulatorowe

6) jednostki OSP Kożuchów: latarki akumulatorowe

 

unnamed

 

Zadanie Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.