Przedłużenie terminu zgłaszania zbiorników bezodpływowych

Ocena:

0/5 | 0 głosów

uwagawazneGmina Wyśmierzyce przedłuża termin zgłaszania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Osteteczny termin na  w/w zgłoszenie upływa 15 marca 2020 roku.

 Druki zgłoszenia dostępne są u sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, na stronie internetowej www.wysmierzyce.pl w zakładce: Gospodarka odpadami.

Wypełnione druki prosimy składać do sołtysów, do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach (pokój nr  211) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce.

Podstawa prawna:  art.3 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2019r. poz. 2010 ze zm.).