Program Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 -2023

Ocena:

0/5 | 0 głosów

rewitalizacjaZachęcamy Państwa do wypełnienia Karty projektu rewitalizacyjnego do Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyśmierzyce na lata 2016 -2023.Dzięki Karcie projektu mogą Państwo zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarach gminy wyznaczonych do rewitalizacji:

 

  • Część miasta Wyśmierzyce (ul. S. Batorego, 1000- Lecia Państwa Polskiego, 16-go Stycznia, Kościelna, M. Konopnickiej, Piaskowa, P. Skargi, Pl. Wolności, Wojska Polskiego, Zdrojowa) oraz budynek Urzędu
  • Sołectwo Redlin (Redlin, Wólka Kożuchowska)

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak i infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest, aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne. Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji. Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Wzór karty jest dostępny na:

  • stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach: www.wysmierzyce.pl
  • BIP Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
  • w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75

Kartę można złożyć:

  • wysyłając na adres e-mail: b.paczek@utila.pl
  • osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75

Karty można składać od 19 do 22 kwietnia 2017 r.

Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.

Karta projektu.pdf

Karta projektu.docx