Poświęcenie nowego wozu gaśniczego OSP Wyśmierzyce