Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzu

Ocena:

0/5 | 0 głosów

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakościpowietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10 w powietrzuna obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum ZarządzaniaKryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 25 i PM10 - 19 lutego 2018