„Organizacja zajęć, warsztatów, spotkań, wyjazdów, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży

Ocena:

0/5 | 0 głosów

ngo mainW dniu 18 kwietnia 2018 r. komisja konkursowa powołana do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora projektu w ramach realizacji zadania publicznego w formie regrantingu z zakresu oświaty i wychowania w roku 2018 dokonała wyboru oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano  ofertę  „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej Reymonta 11/6 26-800 Białobrzegi. Tytuł zadania: "Rozwijaj i ucz"

 

l.p.

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych

środków publicznych

Ilość przyznanych punktów

1.

„Rozwijaj i ucz ”

„Koalicja dla Młodych”
Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

ul. Reymonta 11/6

26-800 Białobrzegi

6 000,00 zł

88,25