Organizacja rajdu pieszego / konnego / rowerowego

Ocena:

0/5 | 0 głosów

m 1583bf2b0b2619Począwszy od 2012 r. hobbistycznie zajmuję się organizacją rajdów na orientację.
Z uwagi na obowiązki zawodowe oraz rodzinne w każdym roku staram się realizować jedną imprezę tego typu. W 2012 r. i 2013 r. rajdy miały miejsce w okolicach Ksawerowa i Pabianic (Październikowy Okolicznościowy Rajd na Orientację – tj. P.O.R.N.O), a w latach 2014 – 2016 rajdy odbywały się w okolicach Grotnik k. Łodzi (Konno – Rowerowa Orientacja w Adriannie – tj. K.R.O.W.A).

Teren rozgrywania rajdu obejmował ograniczone tereny w woj. łódzkim. W 2017 r. obowiązki zawodowe i rodzinne uniemożliwiły realizację rajdu. Frekwencja na rajdach w ostatnim czasie wynosiła około 100 osób i w tym roku liczymy na podobny lub lepszy wynik (chociaż daleki jestem od imprez masowych).

W tym roku również planuję zorganizować rajd na orientację, tym razem we współpracy ze „Stajnią Ulaski” (Start i meta nastąpi prawdopodobnie w Stajni Ulaski tj. Ulaski Stamirowskie – powiat białobrzeski lub w pobliskiej lokalizacji). Ostateczna decyzji odnośnie daty rajdu nie została jeszcze podjęta, ale z całą pewnością będzie to przełom czerwca i lipca 2018 r.

Teren rajdu ograniczony będzie obszarem:

- Nowe Miasto Nad Pilicą (od zachodu),

- Białobrzegi (od wschodu),

- Wyśmierzyce (od południa),

- Przybyszew (od północy)

Planujemy zorganizować (jak w latach 2014 r. – 2016 r.) trasę:

- rowerową (ok. 55 km),

- konną (ok. 25 km),

- pieszą i rodzinną (ok. 15 km)..

O co chodzi w rajdach na orientację?

Rajdy na orientację polegają na odnajdywaniu punktów kontrolnych w terenie. Tuż przed startem każdy zawodnik otrzymuje mapę terenu rozgrywania rajdu w skali np.1: 50 000 (mapa turystyczna udostępniona przez znane wydawnictwo kartograficzne z Krakowa) z zaznaczonymi tzw. punktami kontrolnymi oraz kartę do udzielania odpowiedzi, co potwierdza obecność w danym punkcie kontrolnym. Punktami kontrolnym zazwyczaj są: zabytkowe lub atrakcyjne miejsca, stare kapliczki, szczyty wzniesień, mostki na rzekach i strumieniach, starorzecza lub specyficzne elementy / obiekty krajobrazu).

Potwierdzeniem odwiedzenia punktu kontrolnego jest odpowiedź na pytanie przypisane do każdego punktu, a w wybranych punktach będzie tzw. „perforator” – do przedziurkowania karty startowej w wyznaczonym polu.

W wyznaczonym limicie czasu zawodnicy odwiedzają wszystkie lub jak najwięcej takich punktów przypisanych do danej trasy. W każdym punkcie podają pisemną odpowiedź na pytanie związane z danym miejscem lub „perforują” kartę w wyznaczonym polu i wracają na metę. Kolejność odwiedzania punktów jest dowolna i od zawodnika zależy jaką trasę / drogę wybierze. Jeśli zbłądzi zamiast planowanych ok. 55 km (dla najdłuższej trasy) może zrobić dużo więcej. Na tego typu rajdach liczy się umiejętność czytania mapy i planowanie trasy, kondycja i posiadany sprzęt jest sprawą drugorzędną.

Punktu lokalizowane są w taki sposób by dojazd zazwyczaj (ze względów bezpieczeństwa) był możliwy drogami lokalnymi, leśnymi lub polnymi. Oczywiście można przemieszczać się w linii prostej często poza drogami (wariant dla doświadczonych orientalistów).

Rajd i co do tego?

Każdy uczestnik rajdu otrzymuje:

- pakiet startowy (baton energetyczny, butelka wody, jabłko, opaska odblaskowa / długopis, materiał reklamowy od sponsorów / partnerów ....),

- bezpłatny poczęstunek na mecie (domowe ciasto, wiejski chleb ze smalcem i ogórkami, woda, napoje… w zależności od posiadanego budżetu),

- nagrody (dla pierwszych 3 miejsc dla każdej kategorii z podziałem na kobiety i mężczyzn), dla wariantu rodzinnego każde dziecko bez względu na wynik otrzymuje nagrodę,

- punkt żywieniowy w jednym z punktów kontrolnych (w miarę dostępnych funduszy).

Czy udział jest płatny? Czy jest to działanie nastawione na zysk?

Zasadą jest, iż udział w rajdzie jest bezpłatny, a dla chętnych czeka puszka (na dobrowolne datki), z przeznaczeniem na organizację rajdu w następnym roku. Razem z osobami wspierającymi (rodzina, znajomi) mamy założenie, iż nie wszystko musi być odpłatne, dlatego za udział w rajdzie płacą chętni. Taka forma zawodów dotychczas była możliwa dzięki uprzejmości sponsorów i partnerów rajdowych, co pozwalało utrzymać niepowtarzalny charakter rajdu. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc rzeczową lub finansową w organizacji rajdu. Wsparciem mogą być produkty / usługi stanowiące podstawę Państwa działalności jak również wsparcie finansowe na zakup nagród, wydruk map, dyplomów. W zamian za wsparcie proponuję:

a) zamieszczenie Nazwy / Logotypu Państwa Firmy/ Instytucji na:

- wydrukowanych kolorowych mapach formatu A-3 przekazywanych zawodnikom,

- profilu facebook’owym rajdu,

b) rozpowszechnianie Państwa marki w kręgach sportowych co buduje pozytywne wizerunek firmy / instytucji,

c) umieszczenia logotypu na „ściance” przy podium rajdu.

Oczywiście jeśli są Państwo zainteresowani inna formą reklamy to pozostaję otwarty na propozycję.

Budżet rajdu prezentuje się następująco:

  1. Wydrukowanie map A-3 (udostępnionych przez Wydawnictwo Compass) i karty pytań A-4 – 110 szt.(przy założeniu udziału 110 zawodników) x 3,00 zł = 330,00 zł
  1. Zakup poczęstunku na mecie (owoce, napoje, słodycze, półprodukty do domowego ciasta) + pakiet startowy 750,00 zł,
  2. Zakup drobnego poczęstunku w punkcie żywieniowym (owoce, napoje) 150,00 zł
  1. Zakup nagród (nagrody na pierwszych trzech miejsc dla każdej kategorii z podziałem na kobiety i mężczyzn) 600,00 zł.

Swój czas na wyznaczenie punktów kontrolnych w terenie i wpisanie ich na mapę, sprawy organizacyjne rajdu uznaję za wkład własny i nie traktuję tego dochodowo.

Prognozowane nagrody w tym roku dla pierwszych trzech miejsc (trasy rowerowej, konnej, pieszej, rodzinnej z podziałem na kobiety i mężczyzn):

  1. Koszulka sportowa/ rękawiczki / zegarek sportowy, dyplom, medal,
  2. Rękawiczki, bidon, dyplom, medal,
  3. Bidon, dyplom, medal.

Pula nagród jest oczywiście elastyczna i uzależniona od dostępnych funduszy, oczywiście jedną z nagród mogą być produktu / usługi Państwa firmy. Przykładowo w poprzednich latach nagrodami za pierwsze miejsce każdej kategorii były m.in. rodzinne bilety wstępu do ZOO Safari w Borysowie k.Poddębic (https://zoosafari.com.pl/pl/) oraz bilety wstępu do Doliny Skrzatów (http://dolinaskrzatow.pl/) byli to wówczas partnerzy poprzednich rajdów.

Zachęcam do wsparcia naszej inicjatywy za co razem z przyszłymi uczestnikami Rajdu K.R.O.W.A IV będziemy bardzo wdzięczni.

Wszelkie pomysły i propozycje wparcia proszę kierować do mnie:

- mailem (krowa.rajdowa@o2.PL),

lub

- telefonicznie (Bartosz Chonorowicz, tel. 602-669-434)

Pozostaję otwarty na wszelkie formy wsparcia i w razie dodatkowych pytań z chęcią spotkam się z Państwem osobiście.

Do usłyszenia i zobaczenia.

Bartosz Chonorowicz

ul. Zbaraska 20 / 22

93 -225 Łódź

 

Informacje o poprzednich rajdach oraz zapowiedzi planowanego rajdu najdziecie Państwo niebawem na facebook, po wpisaniu KROWA Rajdowa (lub KROWA Rajdowa III).

Plakat z poprzedniego rajdu:

Plakat K.R.O.W.A 2016 rok