Okolice Kostrzyna

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Na szczególną uwagę pod względem przyrodniczym zasługują  okolice wsi Kostrzyń.  Występują tam pagórki wydmowe porośnięte borami sosnowymi i chrobotkowymi, których wysokości względne dochodzą do 13 metrów. 

Na zachód od Kostrzynia w kierunku Podgórza występuje unikalny krajobraz wydm parabolicznych  urozmaicony terenami podmokłymi z roślinnością bagienną.