Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ocena:

0/5 | 0 głosów

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego Opieka Wytchnieniowa nad osobami
z niepełnosprawnościami w Gminie Wyśmierzyce w ramach Programu
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Ogłoszenie konkursu opieka wytchnieniowa

Zarządzenie