Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż składników majątku ruchomego Gminy Wyśmierzyce